PODRŠKA IN SITU OBNOVI I ZAŠTITI NAJSTARIJE VRSTE DRVETA EVROPE – PANČIĆEVE OMORIKE

 • Period realizacije
  2021 – 2023.

 • Ukupna vrednost projekta:

 • Sufinansirano od Fondacije Franklinia (Ženeva, Švajcarska):

 • Nosilac projekta:
  Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa (Banja Luka, BIH)
 • Partneri:
  Centar za životnu sredinu (Banja Luka BIH), Šumarski fakultet (Banja Luka, BIH), Šume Republike Srpske (Sokolac, BIH), Nacionalni park Tara (Bajina Bašta, SRB), Nacionalni park Drina (Srebrenica, BIH), Arbor Magna (Banja Luka, BIH), Eko Centar (Višegrad, BIH), Planinarski klub Tara (Bajina Bašta, SRB)
 • Koordinator projekta:
  Ana Ćurić
 • Član projektnog tima ispred PK Tara:
  Petar Nešković

Projekat ima tri glavna cilja:

 1. Implementaciju tri metode zaštitein situna odabranim pilot područjima u BiH i RS sa monitoringom minimalno 3 godine da bi se utvrdila najefikasnija metoda koja će omogućiti ovoj endemičnoj vrsti prirodnu obnovu i održivost,
 2. Izradu smjenica aktivne zaštite na osnovu proučenih metoda,
 3. Obuku rendžera, upravljača i važnih stejkholdera u cilju dugoročne zaštite Pančićeveomorikei pravilnog upravljanja

Više detalja o projektu i toku realizacije možete pronaći na internet strani Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa – www.nasljedje.org i na internet strani donatora Fondacije Franlinia https://fondationfranklinia.org/en/conserving-the-oldest-european-tree-species-picea-omorika/

Naziv projekta: Support in situ restoration and conservation of the oldest European tree species – Serbian spruce (Picea omorika (Panč.) Purkinye)