Planinske staze te zovu…

Planinske staze te zovu…

Planinarski klub Tara

Planinarski klub Tara

Osnivanje

Planinarski klub “TARA” osnovan je 22.01.2012. godine sa prvenstvenim ciljem da animira lokalno stanovništvo da se bavi planinarenjem i srodnim aktivnostima, pre svega na planini Tari, ali i širom Srbije, regiona… Iste godine smo postali član Planinarskog saveza Srbije , a od 2013. godine smo članovi Sportskog saveza Bajina Bašta.

Počeci

U godinama koje su prethodile osnivanju kluba osetila se potreba da se pojedinci koji su se bavili planinarenjem okupe u jednu organizaciju i da zajednički rade na afirmaciji planinarstva kroz organizovanje planinarskih akcija, organizovano bavljenje alpinizmom i kanjoningom i kroz plansko održavanje postojećih i postavljanje novih atraktivnih planinarskih staza.

Klub je sa organizovanjem planinarskih akcija počeo u aprilu 2012. i za prethodenih nekoliko godina uspešno izveo stotine tura. Iza nas su hiljade kilometara, osvojeni vrhovi, savladani kanjoni i što je najvažnije nezaboravni trenuci druženja. Stotine bajinobaštana su uzele učešće u različitim aktivnostima kluba, a svako je na svoj način doprineo širenju ove lepe priče o sportu, prirodi i prijateljstvu.

DOŽIVITE PLANINU

Promo video našeg kluba

Humanitarne akcije

Brinemo o drugima

Klub je, pored svojih redovnih aktivnosti, uzeo učešće u mnogim humanitarnim i ekološkim akcijama. Pored redovnih humanitarnih akcija koje sprovodimo u saradnji sa Crvenim krstom, treba pomenuti da je veliki broj naših članova bio uključen u akcijama pomoći stanovništvu za vreme poplava 2014. godine, kako na teritoriji naše opštine, tako i u poplavljenom Obrenovcu.

Članovi kluba su uzeli učešće i u brojnim spasilačkim akcijama na nepristupačnim terenima planine Tare. Pronalazili smo izgubljene turiste, spašavali ljude i životinje, ali bili tu i u najtežim situacijama, kada je potrebno izvući telo nastradolog. U ovakvim situacijama prijateljima iz vatrogasno-spasilačke jedinice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva smo pomagali kako u ljudstvu, tako i u tehničkoj alpinističkoj opremi, bez koje bi, na bezbedan način, bilo praktično nemoguće prići unesrećenom ili nastradalom licu.

Od 2015. godine kada smo u Rastištu uspešno organizovali centralnu godišnju planinarsku manifestaciju u Srbiji – Dane planinara, radimo na adaptaciji starog objekta osnovne škole u planinarski dom. Radovi na objektu se izvode fazno, prema finansijskim mogućnostima, a dobar deo doma je kroz radove na adaptaciji i opremanju prostora već postigao hostelski nivo smeštaja.

PLANINARIMO

TAKMIČIMO SE

BRINEMO O DRUGIMA

REALIZUJEMO PROJEKTE

Saradnja sa NP „Tara“

Izuzetna saradnja sa JP Nacionalni park Tara uspostavljena je 2015. godine, na početku realizacije projekta trasiranja i obeležavanja planinarskih staza. Uspešnom realizacijom projekta uspostavljena je mreža od preko 290km predivnih staza do tarskih vrhova, vidikovaca i drugih poznatih lokacija. Usledila je i izrada turističko-planinarske karte koja je na sveobuhvatan način predstavila novonastalu mrežu. Saradnja sa Nacionalnim parkom Tara je nastavljena kroz učešće u projektima sa WWF-om, kroz INTERREG projekat Eko Karst i učešće predstavnika PK Tara u Savetu korisnika Nacionalnog parka Tara.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Upoznajte nas

Nenad Lečić
Nenad Lečić
PREDSEDNIK
Slađana Biljić
Slađana Biljić
POTPREDSEDNICA
Mladenko Marić
Mladenko Marić
ČLAN UO
Marija Dakić
Marija Dakić
ČLAN UO
Dejan Timotijević
Dejan Timotijević
ČLAN UO
Rade Josipović
Rade Josipović
SEKRETAR KLUBA
Obrad Pavlović
Obrad Pavlović
REALIZACIJA PROJEKATA
Petar Nešković
Petar Nešković
REALIZACIJA PROJEKATA
Marko Vasić
Marko Vasić
WEB DIZAJNER

Nastavljamo utabanom stazom

Od 2016. do 2019. godine uspešno smo realizovali tri projekta podržana od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekti „Siguran oslonac“, „Tara 2017 – Kanjoning i spasilaštvo“ i „Kanjon 365“ uglavnom su se odnosili na povećanje tehničkih i kadrovskih kapaciteta kluba za bavljenje tehničkim planinarskim disciplinama kao što su alpinizam i kanjoning, sa posebnim akcentom na spasilaštvu na teritoriji planine Tare.

Trenutno, klub broji oko 70 aktivnih članova, 11 licenciranih planinskih i pešačkih vodiča, 4 licencirana „Leave no Trace“ trenera i jednog sportskog stručnjaka iz oblasti planinarstva. Među članovima su profesori, doktori, vaspitači, ekonomisti, preduzetnici, studenti, učenici…

VEDRO