Ispod možete preuzeti sve javne nabavke koje objavljuje Planinarski klub Tara

Ispod možete preuzeti sve javne nabavke koje objavljuje Planinarski klub Tara

Javne nabavke

JAVNE NABAVKE

2023

Objavljeno 12.06.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku laptop računara

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 24.10.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge izrade promotivnog materijala

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 24.10.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga izrade stolova za edukacioni centar

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 24.10.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga keteringa

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 12.06.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku sportske opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 02.06.2023.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku sportske tehničke opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

JAVNE NABAVKE

2022

Objavljeno 01.08.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga opremanja stalnog kampa u Rastištu za potrebe projekta „TARA 2022 – KORAK BLIŽE PRIRODI“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 29.07.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku tehničke sportske opreme za potrebe realizacije redovnog godišnjeg programa „TARA – LAK KORAK 2022“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 29.07.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga izrade promotivnog materijala za potrebe relaizacije projekta „TARA 2022 – KORAK BLIŽE PRIRODI“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 29.07.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga keteringa za potrebe relaizacije projekta „TARA 2022 – KORAK BLIŽE PRIRODI“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 10.06.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga izrade, postavljanja, održavanja web sajta projekta i promocije na društvenim mrežama za potrebe Erasmus+ projekta 101050237 – PICK ONE LEAVE NONE

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 27.05.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku sportske opreme za potrebe realizacije redovnih godišnjih programa „Tara-Lak korak 2022“ i „Trekeri 2022“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 02.05.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga snimanja i montaže edukativnog videa  za potrebe realizacije aktivnosti PK TARA u okviru WWF projekta „PRIRODA ZNAČI JEDNAKOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 02.05.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga prevoza za potrebe realizacije aktivnosti PK TARA u okviru WWF projekta „PRIRODA ZNAČI JEDNAKOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 26.04.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku promotivnog i radioničarskog materijala za potrebe realizacije aktivnosti PK TARA u okviru WWF projekta „PRIRODA ZNAČI JEDNAKOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 26.04.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge keteringa za potrebe realizacije aktivnosti PK TARA u okviru WWF projekta „PRIRODA ZNAČI JEDNAKOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 26.04.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za edukativni kutak za potrebe realizacije aktivnosti PK TARA u okviru WWF projekta „PRIRODA ZNAČI JEDNAKOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 04.03.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku goriva za potrebe realizacije aktivnosti PK TARA u okviru CBC-IePCR projekta ref. br. 48-00-00080/2019-28-09

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

JAVNE NABAVKE

2021

Objavljeno 17.09.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga opremanja eksponiranih pozicija na planinarskim stazama za potrebe projekta „TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 16.08.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku promotivnog i radioničarskog materijala za potrebe projekta „TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 16.08.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku prikolica za potrebe projekta „TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 16.08.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga keteringa za potrebe projekta „TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 14.08.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku tehničke opreme za edukativni centar u okviru realizacije projekta „TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST“

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 21.07.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smeštaja i keteringa na specijalističkoj obuci za kandidatkinja za planinske vodiče 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 18.05.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku sportske tehničke opreme

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 19.04.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja sportski vodič u planinarstvu

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 26.03.2021.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga izrade aktivnih majica i bafova

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 19.01.2021.

Usluge izrade, postavljanja, održavanja sajta projekta i promocije na društvenim mrežama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 16.01.2021.

Usluge dizajna i izrade promotivnog materijala i promotivnih video zapisa

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

JAVNE NABAVKE

2020

Objavljeno 04.03.2020.

Nabavka opreme za aktivnosti na vodi

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 13.01.2020.

Usluge dizajna i izrade promotivnog materijala i promotivnih video zapisa

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Objavljeno 13.01.2020.

Usluge izrade, postavljanja, održavanja sajta projekta i promocije na društvenim mrežama

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora