Iako je projektnim planom predviđeno da se M1 sastanak u okviru realizacije SHE LEADS projekta održi na Sardiniji, ova aktivnost je ipak realizovana putem online platforme Google meet. Razlog za ovakav sled je naravno pandemija COVID-19 virusa. U ovakvim okolnostima, u kojima je putovanje u druge države praktično nemouće, projektni tim je svoj prvi sastanak održao na jedini mogući način, online.  

 

I pored svih poteškoća, sastanak je održan u punom kapacitetu i sa kompletnom agendom koja je planinarana i za Sardiniju. Naravno, izostao je deo koji se odnosi na outdoor aktivnost sa ženom vodičem ali su svi ostali elementi sastanka sprovedeno u delo. 

Online sasanku, koji je održan 20. februara, prisustvovali su svi članovi projektnog tima. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi a glavne teme su, pored međusobnog upoznavanja, bile prezentacija projekta kao i prezentacija  projektnog mendžment plana i plana internog monitoringa i evaluacije. Pored toga, obrađene su teme značajne za finansijsku realizaciju projekta, izradu upitnika kao i diseminaciju i vidljivost kompletnog projekta. Nezaobilazna tema bila je i aktuelna pandemija i prilagođavanja raličitim merama. 

Sastanak je bio jako uspešan, kompletna agenda je sprovedena i dogovorene su dalje aktivnosti na realizaciji projekta. Svi članovi projektnog tima izrazili su nadu da će se buduće aktivnosti na projektu realizovati u drugačijim okolnostima. 

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Iako je projektnim planom predviđeno da se M1 sastanak u okviru realizacije SHE LEADS projekta održi na Sardiniji, ova aktivnost je ipak realizovana putem online platforme Google meet. Razlog za ovakav sled je naravno pandemija COVID-19 virusa. U ovakvim okolnostima, u kojima je putovanje u druge države praktično nemouće, projektni tim je svoj prvi sastanak održao na jedini mogući način, online.  

 

I pored svih poteškoća, sastanak je održan u punom kapacitetu i sa kompletnom agendom koja je planinarana i za Sardiniju. Naravno, izostao je deo koji se odnosi na outdoor aktivnost sa ženom vodičem ali su svi ostali elementi sastanka sprovedeno u delo. 

Online sasanku, koji je održan 20. februara, prisustvovali su svi članovi projektnog tima. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi a glavne teme su, pored međusobnog upoznavanja, bile prezentacija projekta kao i prezentacija  projektnog mendžment plana i plana internog monitoringa i evaluacije. Pored toga, obrađene su teme značajne za finansijsku realizaciju projekta, izradu upitnika kao i diseminaciju i vidljivost kompletnog projekta. Nezaobilazna tema bila je i aktuelna pandemija i prilagođavanja raličitim merama. 

Sastanak je bio jako uspešan, kompletna agenda je sprovedena i dogovorene su dalje aktivnosti na realizaciji projekta. Svi članovi projektnog tima izrazili su nadu da će se buduće aktivnosti na projektu realizovati u drugačijim okolnostima. 

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama