TARA 2023 – IZAZOVI PRIRODU

 • Period realizacije
  24.10.2023. – 30.11.2023.

 • Ukupna vrednost projekta:
  572.00,00 dinara

 • Sufinansirano od Ministarstva odbrane RS:
  494.00,00 dinara

 • Nosilac projekta:
  Planinarski klub Tara

 • Koordinator projekta:
  Obrad Pavlović

 • Projektni tim:
  Petar Nešković
  Nenad Lečić
  Nikola Živanović
  Ranko Milanović
  Mirjana Popadić
  Milisav Mijatović
  Bojan Avramović
  Stefan Jezdić
  Miloš Stamenić

Opšti cilj projekta: Osposobljavanje srednjoškolaca iz Bajine Bašte za reagovanje u kriznim situacijama na vodi kroz teorijsku i praktičnu obuku od strane sertifikovanih spasioca.

Poseban cilj projekta: Sprovođenje praktične i teorijske obuke za bajinobaštanske srednjoškolce za reagovanje u kriznim situacijama na vodi uz opremanje edukativnog centra u okviru planinarskog doma u Rastištu.