TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST

 • Period realizacije
  11.08.2021 – 30.11.2021.
 • Ukupna vrednost projekta:
  1.138.350,00 dinara
 • Sufinansirano od Ministarstva odbrane RS:
  996.400,00 dinara
 • Nosilac projekta:
  Planinarski klub Tara
 • Koordinator projekta:
  Obrad Pavlović
 • Projektni tim:
  Petar Nešković
  Nenad Lečić
  Slađana Biljić
  Mladenko Marić
  Andrej Ivošev
  Milisav Mijatović

Opšti cilj projekta: Povećanje tehničkih kapaciteta PK Tara za edukaciju članstva kluba, posetilaca Nacionalnog parka Tara i nastavnog kadra uz poboljšanu sigurnost na planinarskim stazama i unapređenu mobilnost spasilačkih timova

Poseban cilj projekta: Nabavka adekvatne opreme, obuka članstva, mladih i nastavnog kadra uz terensku praksu radi postizanja dugoročno održivih ciljeva Planinarskog kluba Tara