Eco walks

Projekat „GREEN TRAILS OF FUTURE“, kofinansira Evropska Unija kroz ERASMUS+ program Sport 2022.

 • Period realizacije
  01.12.2022. – 31.08.2024.

 • Maksimalni iznos sredstava:
  60.000,00 EUR 

 • Deo budžeta PK „Tara“:
  25.250,00 EUR 

 • Koordinator projekta:
  Ranko Milanović

 • Članovi projektnog tima PK „Tara“:
  Nikola Živanović

  Marija Dakić

  Dijana Živanović

Opšti cilj projekta: Dostizanje održivog uključivanja adolescenata u sportove na otvorenom i zaštitu prirode

Specifični ciljevi:

 • Povećati uključivanje adolescenata u trčanje na stazi kroz razmenu dobrih praksi
 • Podsticati učešće adolescenata u trejl trčenju uz promovisanje ekološki odgovornog ponašanja i podizanje svesti o zaštiti prirode
 • Podići svest o značaju fizičke aktivnosti koja poboljšava zdravlje, kroz povećano učešće u trejl trčanju
 • Razvijati veštine i ključne kompetencije volontera, trenera, omladinskih radnika i profesionalaca partnerskih organizacija i drugih zainteresovanih strana, koji žele da se bave sportom i aktivnostima na otvorenom
 • Stvoriti mrežu organizacija iz 3 evropske zemlje, promovišući povezivanje i razmenu dobrih praksi u oblasti sporta na otvorenom i zaštite životne sredine