Eco walks

Projekat „Eco walks“, kofinansira Evropska Unija kroz ERASMUS+ program Sport 2021.

 • Period realizacije
  01.05.2022. – 31.01.2024.

 • Maksimalni iznos sredstava:
  60.000,00 EUR 

 • Deo budžeta PK „Tara“:
  9.000,00 EUR 

 • Koordinator projekta:
  Valentina Mastrini

 • Članovi projektnog tima PK „Tara“:
  Nenad Lečić
  Dragana Cvijović

Cilj projekta uskoro…