Opšti cilj projekta: Povećanje tehničkih kapaciteta PK Tara za edukaciju članstva kluba, posetilaca Nacionalnog parka Tara i nastavnog kadra uz poboljšanu sigurnost na planinarskim stazama i unapređenu mobilnost spasilačkih timova

Poseban cilj projekta: Nabavka adekvatne opreme, obuka članstva, mladih i nastavnog kadra uz terensku praksu radi postizanja dugoročno održivih ciljeva Planinarskog kluba Tara

 

Naziv projekta: TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST

Period realizacije: 11.08.2021 – 30.11.2021.

Ukupna vrednost projekta: 1.138.350 RSD

Sufinansirano od Ministarstva odbrane Republike Srbije: 996.400,00 RSD

Nosilac projekta: Planinarski klub Tara

Koordinator projekta: Obrad Pavlović

Član projektnog tima iz PK Tara: Petar Nešković, Nenad Lečić, Slađana Biljić, Mladenko Marić, Andrej Ivošev, Milisav Mijatović

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Opšti cilj projekta: Povećanje tehničkih kapaciteta PK Tara za edukaciju članstva kluba, posetilaca Nacionalnog parka Tara i nastavnog kadra uz poboljšanu sigurnost na planinarskim stazama i unapređenu mobilnost spasilačkih timova

Poseban cilj projekta: Nabavka adekvatne opreme, obuka članstva, mladih i nastavnog kadra uz terensku praksu radi postizanja dugoročno održivih ciljeva Planinarskog kluba Tara

 

Naziv projekta: TARA 2021 – EDUKACIJA – SIGURNOST – MOBILNOST

Period realizacije: 11.08.2021 – 30.11.2021.

Ukupna vrednost projekta: 1.138.350 RSD

Sufinansirano od Ministarstva odbrane Republike Srbije: 996.400,00 RSD

Nosilac projekta: Planinarski klub Tara

Koordinator projekta: Obrad Pavlović

Član projektnog tima iz PK Tara: Petar Nešković, Nenad Lečić, Slađana Biljić, Mladenko Marić, Andrej Ivošev, Milisav Mijatović

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama