Projekat SEE je kolaborativno partnerstvo ERASMUS+ Sport 2020 programa.

SEE je skraćenica za Sustainability and Environmental Education in outdoor sports, što je u slobodnom prevodu Održivost i ekološka edukacija u sportovima u prirodi. Projekat će promovisati obrazovanje u sportu i kroz sport sa posebnim fokusom na razvoj veština za profesionalce u sportovima u prirodi kao što su treneri, vodiči ili instruktori. Projekat SEE takođe će pomoći u promociji unapređenja volonterskih aktivnosti u sportu, zajedno sa socijalnom inkluzijom, jednakim mogućnostima i svešću o važnosti telesne aktivnosti koja poboljšava zdravlje, sve u okviru održivog razvoja i u skladu sa novim Zelenim sporazumom za Evropu (Green Deal for Europe).

Nosilac projekta je Leave No Trace – Irska, a partneri su: Technical University Munich – Nemačka, Sport Northern Ireland – Velika Britanija, CREPS Auvergne-Rhône Alpes – Francuska, International Mountain Biking Association Europe – Holandija, The National Institute for Physical Education in Catalonia – Španija, Planinarski klub Tara – Srbija, Surf Clube de Viana – Portugal, Folkungaland – Švedska, EUROPARC Federation – Nemačka

Više o projektnim aktivnostima i rezultatima projekta možete uskoro saznati na zvaničnoj stranici projekta.

 

Naziv projekta: SEE – Sustainability and Environmental Education in outdoor sports

Period realizacije: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Maksimalan iznos sredstava od EU: 400.000,00 EUR

Koordinator projekta: Noel Doyle

Predstavnici PK Tara u projektnom timu: Nenad Lečić i Obrad Pavlović

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Projekat SEE je kolaborativno partnerstvo ERASMUS+ Sport 2020 programa.

SEE je skraćenica za Sustainability and Environmental Education in outdoor sports, što je u slobodnom prevodu Održivost i ekološka edukacija u sportovima u prirodi. Projekat će promovisati obrazovanje u sportu i kroz sport sa posebnim fokusom na razvoj veština za profesionalce u sportovima u prirodi kao što su treneri, vodiči ili instruktori. Projekat SEE takođe će pomoći u promociji unapređenja volonterskih aktivnosti u sportu, zajedno sa socijalnom inkluzijom, jednakim mogućnostima i svešću o važnosti telesne aktivnosti koja poboljšava zdravlje, sve u okviru održivog razvoja i u skladu sa novim Zelenim sporazumom za Evropu (Green Deal for Europe).

Nosilac projekta je Leave No Trace – Irska, a partneri su: Technical University Munich – Nemačka, Sport Northern Ireland – Velika Britanija, CREPS Auvergne-Rhône Alpes – Francuska, International Mountain Biking Association Europe – Holandija, The National Institute for Physical Education in Catalonia – Španija, Planinarski klub Tara – Srbija, Surf Clube de Viana – Portugal, Folkungaland – Švedska, EUROPARC Federation – Nemačka

Više o projektnim aktivnostima i rezultatima projekta možete uskoro saznati na zvaničnoj stranici projekta.

 

Naziv projekta: SEE – Sustainability and Environmental Education in outdoor sports

Period realizacije: 01.01.2021. – 31.12.2023.

Maksimalan iznos sredstava od EU: 400.000,00 EUR

Koordinator projekta: Noel Doyle

Predstavnici PK Tara u projektnom timu: Nenad Lečić i Obrad Pavlović

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama