Na inicijativu koordinatora projekta iz PK Tara, partneri su, zajedno sa organizacijama iz Italije, Severne Makedonije i Turske obeležili Erasmus dane organizacijom zajedničkog događaja 17.10.2020.

E+ ECO CLIMB je organizovan kao online sastanak među učesnicima koji su, svaki u svom mestu, organizovali izlet u prirodu. Bilo je manjih poteškoća za neke od partnera da se uspešno konektuju sa izabranih planinskih vrhova, ali se nakon kraćeg „hvatanja“ signala prošireno partnerstvo našlo zajedno na virtuelnom sastanku.

Izražena je vera da će naredna godina biti godina rada uživo, i da će se aktivnosti planirane GLOR projektom uspešno realizovati. Takođe, razgovaralo se i o budućim partnerstvima i projektnim idejama.

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Na inicijativu koordinatora projekta iz PK Tara, partneri su, zajedno sa organizacijama iz Italije, Severne Makedonije i Turske obeležili Erasmus dane organizacijom zajedničkog događaja 17.10.2020.

E+ ECO CLIMB je organizovan kao online sastanak među učesnicima koji su, svaki u svom mestu, organizovali izlet u prirodu. Bilo je manjih poteškoća za neke od partnera da se uspešno konektuju sa izabranih planinskih vrhova, ali se nakon kraćeg „hvatanja“ signala prošireno partnerstvo našlo zajedno na virtuelnom sastanku.

Izražena je vera da će naredna godina biti godina rada uživo, i da će se aktivnosti planirane GLOR projektom uspešno realizovati. Takođe, razgovaralo se i o budućim partnerstvima i projektnim idejama.

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama