Gorska služba spasavanja Srbije, planinarski klub Tara i MSP konsalting iz Kraljeva održali su konsultativni sastanak za pripremu međusektorskih protokola u oblasti civilne zaštite i upravljanja katastrofama u cilju unapređenja institucionalnih kapaciteta i organizacione postavke za upravljanje katastrofama (pripravnost, reagovanje i spasavanje) u pograničnom regionu Srbije i Bosne i Hercegovine.

„Sprovođenje reformi u oblasti upravljanja katastrofama je složen zadatak. Lokalnim zainteresovanim stranama ne samo da je potreban pristup sredstvima i eksternom znanju da bi uspostavili efektivno i efikasno upravljanje katastrofama, već moraju imati i snažne institucionalne kapacitete da se nose sa svim aspektima funkcije upravljanja katastrofama – definisane mehanizme i instrumente, jasne procedure, zadatke i odgovornosti kao i sredstva“, rekao je Vladimir Kaćurić, direktor GSS-a.

Konsultativni sastanak organizovan je u okviru projekta „Poboljšana spremnost za hitne intervencije i koordinisani odgovor u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“, koji sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Gorska služba spasavanja Srbije, planinarski klub Tara i MSP konsalting iz Kraljeva održali su konsultativni sastanak za pripremu međusektorskih protokola u oblasti civilne zaštite i upravljanja katastrofama u cilju unapređenja institucionalnih kapaciteta i organizacione postavke za upravljanje katastrofama (pripravnost, reagovanje i spasavanje) u pograničnom regionu Srbije i Bosne i Hercegovine.

„Sprovođenje reformi u oblasti upravljanja katastrofama je složen zadatak. Lokalnim zainteresovanim stranama ne samo da je potreban pristup sredstvima i eksternom znanju da bi uspostavili efektivno i efikasno upravljanje katastrofama, već moraju imati i snažne institucionalne kapacitete da se nose sa svim aspektima funkcije upravljanja katastrofama – definisane mehanizme i instrumente, jasne procedure, zadatke i odgovornosti kao i sredstva“, rekao je Vladimir Kaćurić, direktor GSS-a.

Konsultativni sastanak organizovan je u okviru projekta „Poboljšana spremnost za hitne intervencije i koordinisani odgovor u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine“, koji sufinansira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama