Tokom celog trajanja projekta SHE LEADS, Italijanski predstavnik Malik asocijacija vršila je izuetno kvalitetnu i uspešnu promociju svih projektnih aktivnosti.

Pored kontinuirane promocije na društvenim mrežama, važan segment bili su događaji na kojima je učesnicima prezentovan  projekat, deljeni su promo materijali i ostvarena je interakcija sa prisutnima. Ova vrsta događaja pokazala se kao izuzetno uspešan alat za promociju projekta i projektnih rezultata, jer omogućava direktnu komunikaciju sa učesnicima, odgovore na sva pitanja i prezentaciju projekt ana svobuhvatan način.

Promocija na Sardiniji je održana na nekoliko događaja, na različitim lokacijama tokom trajanja projekta. Opšti utisak je da je SHE LEADS projekat u velikoj meri doprineo, kako uspostavljanju saradnje između žene vodiča iz Italije, Slovenije i Srbije, tako i produbljivanju saradnje i uspostavljanju novih veza između žena outdoor vodiča na samoj Sardiniji.  Te nove veze i saradnja između učesnika projekta jesu možda i najveće dostignuće.

10. decembra 2021. godine održana je prezentacija na Državnom opštem institutu u Kaljariju uz prisustvo 34 učesnika

30. aprila 2022. godine održana je prezentacija u Dorgaliju. Prezentaciju je vodila Iulita Popa iz AC MALIK, prisutno je bilo 10 učesnika

27. maja 2022. godine održana je prezentacija u okviru događaja Sportelo in Spalla u Desulu sa ukupno 14 učesnika

4. juna 2022. godine održana je prezentacija u Oniferiju  sa ukupno 16 učesnika. Prezentaciju je vodila Alesandra Cadeu iz AC MALIK.

11. juna 2022. godine održana je prezentacija u San Nicolo Gerei  sa ukupno 21 učesnikom. Prezentaciju je vodila Claudia Sedda iz AC MALIK.

29. juna 2022. godine održana je završna online prezentacija projektnih rezultata koja je emitovana uživo na Faceebook platformi a koju je pogledalo 268 ljudi.

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Tokom celog trajanja projekta SHE LEADS, Italijanski predstavnik Malik asocijacija vršila je izuetno kvalitetnu i uspešnu promociju svih projektnih aktivnosti.

Pored kontinuirane promocije na društvenim mrežama, važan segment bili su događaji na kojima je učesnicima prezentovan  projekat, deljeni su promo materijali i ostvarena je interakcija sa prisutnima. Ova vrsta događaja pokazala se kao izuzetno uspešan alat za promociju projekta i projektnih rezultata, jer omogućava direktnu komunikaciju sa učesnicima, odgovore na sva pitanja i prezentaciju projekt ana svobuhvatan način.

Promocija na Sardiniji je održana na nekoliko događaja, na različitim lokacijama tokom trajanja projekta. Opšti utisak je da je SHE LEADS projekat u velikoj meri doprineo, kako uspostavljanju saradnje između žene vodiča iz Italije, Slovenije i Srbije, tako i produbljivanju saradnje i uspostavljanju novih veza između žena outdoor vodiča na samoj Sardiniji.  Te nove veze i saradnja između učesnika projekta jesu možda i najveće dostignuće.

10. decembra 2021. godine održana je prezentacija na Državnom opštem institutu u Kaljariju uz prisustvo 34 učesnika

30. aprila 2022. godine održana je prezentacija u Dorgaliju. Prezentaciju je vodila Iulita Popa iz AC MALIK, prisutno je bilo 10 učesnika

27. maja 2022. godine održana je prezentacija u okviru događaja Sportelo in Spalla u Desulu sa ukupno 14 učesnika

4. juna 2022. godine održana je prezentacija u Oniferiju  sa ukupno 16 učesnika. Prezentaciju je vodila Alesandra Cadeu iz AC MALIK.

11. juna 2022. godine održana je prezentacija u San Nicolo Gerei  sa ukupno 21 učesnikom. Prezentaciju je vodila Claudia Sedda iz AC MALIK.

29. juna 2022. godine održana je završna online prezentacija projektnih rezultata koja je emitovana uživo na Faceebook platformi a koju je pogledalo 268 ljudi.

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama