Tokom celog trajanja projekta SHE LEADS, Italijanski predstavnik Malik asocijacija vršila je izuetno kvalitetnu i uspešnu promociju svih projektnih aktivnosti.

Pored kontinuirane promocije na društvenim mrežama, važan segment bili su događaji na kojima je učesnicima prezentovan  projekat, deljeni su promo materijali i ostvarena je interakcija sa prisutnima. Ova vrsta događaja pokazala se kao izuzetno uspešan alat za promociju projekta i projektnih rezultata, jer omogućava direktnu komunikaciju sa učesnicima, odgovore na sva pitanja i prezentaciju projekt ana svobuhvatan način.

Promocija na Sardiniji je održana na nekoliko događaja, na različitim lokacijama tokom trajanja projekta. Opšti utisak je da je SHE LEADS projekat u velikoj meri doprineo, kako uspostavljanju saradnje između žene vodiča iz Italije, Slovenije i Srbije, tako i produbljivanju saradnje i uspostavljanju novih veza između žena outdoor vodiča na samoj Sardiniji.  Te nove veze i saradnja između učesnika projekta jesu možda i najveće dostignuće.

 • 10. decembra 2021. godine održana je prezentacija na Državnom opštem institutu u Kaljariju uz prisustvo 34 učesnika
 • 30. aprila 2022. godine održana je prezentacija u Dorgaliju. Prezentaciju je vodila Iulita Popa iz AC MALIK, prisutno je bilo 10 učesnika
 • 27. maja 2022. godine održana je prezentacija u okviru događaja Sportelo in Spalla u Desulu sa ukupno 14 učesnika
 • 4. juna 2022. godine održana je prezentacija u Oniferiju  sa ukupno 16 učesnika. Prezentaciju je vodila Alesandra Cadeu iz AC MALIK.
 • 11. juna 2022. godine održana je prezentacija u San Nicolo Gerei  sa ukupno 21 učesnikom. Prezentaciju je vodila Claudia Sedda iz AC MALIK.
 • 29. juna 2022. godine održana je završna online prezentacija projektnih rezultata koja je emitovana uživo na Faceebook platformi a koju je pogledalo 268 ljudi.
 • https://www.facebook.com/MalikAssociazione/videos/364598719140326

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Tokom celog trajanja projekta SHE LEADS, Italijanski predstavnik Malik asocijacija vršila je izuetno kvalitetnu i uspešnu promociju svih projektnih aktivnosti.

Pored kontinuirane promocije na društvenim mrežama, važan segment bili su događaji na kojima je učesnicima prezentovan  projekat, deljeni su promo materijali i ostvarena je interakcija sa prisutnima. Ova vrsta događaja pokazala se kao izuzetno uspešan alat za promociju projekta i projektnih rezultata, jer omogućava direktnu komunikaciju sa učesnicima, odgovore na sva pitanja i prezentaciju projekt ana svobuhvatan način.

Promocija na Sardiniji je održana na nekoliko događaja, na različitim lokacijama tokom trajanja projekta. Opšti utisak je da je SHE LEADS projekat u velikoj meri doprineo, kako uspostavljanju saradnje između žene vodiča iz Italije, Slovenije i Srbije, tako i produbljivanju saradnje i uspostavljanju novih veza između žena outdoor vodiča na samoj Sardiniji.  Te nove veze i saradnja između učesnika projekta jesu možda i najveće dostignuće.

 • 10. decembra 2021. godine održana je prezentacija na Državnom opštem institutu u Kaljariju uz prisustvo 34 učesnika
 • 30. aprila 2022. godine održana je prezentacija u Dorgaliju. Prezentaciju je vodila Iulita Popa iz AC MALIK, prisutno je bilo 10 učesnika
 • 27. maja 2022. godine održana je prezentacija u okviru događaja Sportelo in Spalla u Desulu sa ukupno 14 učesnika
 • 4. juna 2022. godine održana je prezentacija u Oniferiju  sa ukupno 16 učesnika. Prezentaciju je vodila Alesandra Cadeu iz AC MALIK.
 • 11. juna 2022. godine održana je prezentacija u San Nicolo Gerei  sa ukupno 21 učesnikom. Prezentaciju je vodila Claudia Sedda iz AC MALIK.
 • 29. juna 2022. godine održana je završna online prezentacija projektnih rezultata koja je emitovana uživo na Faceebook platformi a koju je pogledalo 268 ljudi.
 • https://www.facebook.com/MalikAssociazione/videos/364598719140326

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama