Od početka juna do kraja avgusta 2016. godine Planinarski klub Tara, u saradnji sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije, realizovao je projekat “Siguran oslonac”.

 • Period realizacije
  01.06.-31.08.2016.

 • Ukupna vrednost projekta:
  277.090,00 dinara

 • Sufinansirano od Ministarstva odbrane RS:
  251.890,00 dinara

 • Koordinator projekta:
  Nenad Lečić

 • Projektni tim:
  Mladenko Marić
  Milisav Mijatović
  Aleksandar Jezdić

Projekat se odnosi na opremanje PК Tara osnovnom opremom za alpinističke i spasilačke aktivnosti, kao i na popularizaciju ovog segmenta planinarstva. Кlub je prethodnih godina kuburio sa nedostatkom odgovarajuće opreme, te su ovakve aktivnosti bile svedene na minimum, a ovim ekstremnijim vidom planinarstva su se praktično bavili samo entuzijasti sa svojom ličnom opremom. Ukazala se prilika da se nabavka neophodne opreme obezbedi kroz konkurs Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane koji je sprovela Uprava za tradiciju, standard i veterane. Potpisivanjem ugovora i prebacivanjem finansijskih sredstava u maju stvoreni su uslovi za početak realizacije. U junu je izvršena nabavka tehničke opreme a za jul i avgust su bile predviđene aktivnosti na terenu.

Članovi PK Tara sa završenim alpinističkim kursom Planinarskog saveza Srbije su vodili program upoznavanja zainteresovanih sa osnovnim tehnikama spuštanja i penjanja na vertikalnoj steni. Interesovanje učesnika je prevazišlo projektom predviđeni broj, pa su se lica zadužena za realizaciju dodatno potrudila da svima omoguće upoznavanje sa ovim tehničkim planinarskim veštinama. Za sve učesnike je obezbeđen prevoz, ručak i osveženje. Treba napomenuti da će je kroz realizaciju ovog projekta nabavljena nova, vrhunska atestirana oprema, i to užarija, pojasevi, disenderi, žimari, zaštitne rukavice i zaštitni šlemovi.

Svi projektom predviđeni rezultati su uspešno ostvareni, a klub sada raspolaže opremom koju, pored sportskih, može koristiti i u spasilačke svrhe.