Planinarski Klub Tara je  sproveo akciju dostave osnovnih potrepština odsečenim domaćinstvima u zaseocima Dobrotina. Šestočlana ekipa je automobilima prišla sa višesavske strane i napravila krug obišavši dvadesetak odsečenih domaćinstava. Situacija u Dobrotinu je, imajući sve u vidu, podnošljiva. U nekoliko staračkih domaćinstava imaju potrebu za uljem, brašnom i lekovima, ali niko nije ugrožen potpunim nedostatkom istih. Najbitnije je da je seoska voda pitka, a klizišta u manjoj meri ugrožavaju domaćinstva.
Planinarski klub Tara sa svim svojim personalnim i tehničkim kapacitetima ostaje na raspolaganju sektoru za vanredne situacije!

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama

Planinarski Klub Tara je  sproveo akciju dostave osnovnih potrepština odsečenim domaćinstvima u zaseocima Dobrotina. Šestočlana ekipa je automobilima prišla sa višesavske strane i napravila krug obišavši dvadesetak odsečenih domaćinstava. Situacija u Dobrotinu je, imajući sve u vidu, podnošljiva. U nekoliko staračkih domaćinstava imaju potrebu za uljem, brašnom i lekovima, ali niko nije ugrožen potpunim nedostatkom istih. Najbitnije je da je seoska voda pitka, a klizišta u manjoj meri ugrožavaju domaćinstva.
Planinarski klub Tara sa svim svojim personalnim i tehničkim kapacitetima ostaje na raspolaganju sektoru za vanredne situacije!

Podelite ovaj članak na društvenim mrežama